Leasing

Vad är leasing?

Företagsleasing är en finansiell tjänst som möjliggör för företag att hyra utrustning, fordon, eller annan lös egendom från en leasinggivare mot betalning av en månatlig leasingavgift under en bestämd leasingperiod. Leasinggivaren äger egendomen under leasingperioden och företaget som hyr egendomen har nyttjanderätten till den.

Leasingavtalet kan anpassas efter företagets behov och innefattar ofta alternativ för att köpa ut egendomen efter leasingperioden eller att förlänga leasingavtalet.

Vad kan man leasa?

Som företag kan man leasa en mängd olika saker, inklusive:

  • Kontorsutrustning – t.ex. datorer, skrivare, kopiatorer, telefoner och möbler
  • Fordon – t.ex. bilar, lastbilar, skåpbilar, motorcyklar och bussar
  • Produktionsutrustning – t.ex. maskiner och verktyg för att producera varor
  • Lagerutrustning – t.ex. gaffeltruckar, pallställ och andra materialhanteringsverktyg

Det finns även specialiserade leasingtjänster för exempelvis IT-utrustning och medicinsk utrustning

Fördelar med leasing

  • Mindre initial investering: Istället för att betala hela beloppet för att köpa utrustningen eller fordonet på en gång, kan företaget använda företagsleasing för att göra mindre månatliga betalningar under leasingperioden.
  • Förbättrad likviditet: Företagsleasing kan hjälpa företaget att förbättra sin likviditet genom att frigöra kapital för andra affärsbehov.
  • Uppdaterad utrustning: Genom att leasingavtalet löper ut efter en bestämd tid kan företaget enkelt uppgradera till nyare eller mer avancerad utrustning efter leasingperioden.
  • Skattefördelar: Företagsleasing kan ge företaget skattefördelar, som till exempel avdrag för leasingavgifterna och minskad kapitalkostnad.