Kontokredit

Vad är kontokredit?

En kontokredit, även kallat ”checkkredit” är en flexibel typ av företagsfinansiering som ger företag tillgång till en kreditgräns som kan användas efter behov. Företag kan dra på kontokrediten när de behöver extra likvida medel och betala tillbaka när de har tillräckligt med pengar

Låntagaren betalar endast ränta på det nyttjade beloppet av krediten och har möjlighet att återbetala krediten när som helst utan extra kostnader.

Vem kan få en kontokredit?

Vanligtvis krävs att företaget har varit verksamt under en viss tid och har en viss omsättning och vinst för att kunna ansöka om en kontokredit. Kreditgivare kommer att bedöma företagets kreditvärdighet baserat på faktorer som betalningshistorik, affärsplan, kassaflöde och balansräkning. Ju starkare kreditvärdighet företaget har, desto större chans finns det att de kan få tillgång till en kontokredit.

Fördelar med kontokredit

  • Flexibilitet: Kontokrediten ger företaget möjlighet att dra på krediten efter behov och betala tillbaka när de har tillräckligt med likvida medel.
  • Snabb tillgång till kapital: Företaget kan få tillgång till kapital snabbt och enkelt när de behöver det.
  • Ingen fast återbetalningstid: Kontokrediten har vanligtvis ingen fast återbetalningstid eller betalningsschema, vilket ger företaget mer flexibilitet i att hantera sin likviditet.
  • Ränta betalas endast på det uttagna beloppet: Företaget betalar bara ränta på det belopp som de faktiskt använder av kontokrediten.
  • Ökad kreditvärdighet: Att ha en kontokredit som används ansvarsfullt kan hjälpa företaget att öka sin kreditvärdighet och göra det lättare att få tillgång till finansiering i framtiden.