Factoring

Vad är factoring?

Factoring är en finansiell tjänst där ett företag säljer sina fakturor till en factoringspartner mot en avgift. Genom att sälja fakturorna till factoringspartnern får företaget tillgång till omedelbar likviditet, istället för att behöva vänta på att kunderna betalar fakturorna enligt överenskomna betalningsvillkor. När ett företag säljer sina fakturor till en factoringspartner överförs också risken för obetalda fakturor till factoringspartnern. Det innebär att factoringspartnern tar på sig ansvaret för att samla in betalningarna från kunderna och att företaget slipper oroa sig för kundens betalningsförmåga eller förluster på grund av obetalda fakturor.

Vilka fakturor kan säljas eller belånas?

De fakturor som kan säljas eller belånas beror på finansieringsföretaget och de individuella villkoren för avtalet, men generellt sett kan följande typer av fakturor säljas eller belånas:

 • Fakturor för varor eller tjänster som har levererats och godkänts av kunden
 • Fakturor med betalningsterminer på upp till 90 dagar.
 • Fakturor som inte har några tvister eller kända problem med betalning.
 • Fakturor som inte har pantsatts som säkerhet för andra lån.

Det är också viktigt att notera att finansieringsföretag har olika krav och begränsningar när det gäller vilka fakturor som kan belånas eller säljas. Innan du väljer en fakturabelåningslösning eller fakturaförsäljningstjänst är det alltid viktigt att läsa och förstå alla villkor och avgifter som är förknippade med avtalet.

Fördelar med factoring

De fakturor som kan säljas eller belånas beror på finansieringsföretaget och de individuella villkoren för avtalet, men generellt sett kan följande typer av fakturor säljas eller belånas:

 • Fakturor för varor eller tjänster som har levererats och godkänts av kunden
 • Fakturor med betalningsterminer på upp till 90 dagar.
 • Fakturor som inte har några tvister eller kända problem med betalning.
 • Fakturor som inte har pantsatts som säkerhet för andra lån.

Det är också viktigt att notera att finansieringsföretag har olika krav och begränsningar när det gäller vilka fakturor som kan belånas eller säljas. Innan du väljer en fakturabelåningslösning eller fakturaförsäljningstjänst är det alltid viktigt att läsa och förstå alla villkor och avgifter som är förknippade med avtalet.

Factoring kan ha flera fördelar för företag som behöver öka sin likviditet. Här är några av de vanligaste fördelarna med factoring:

 • Ökad likviditet: Factoring ger företag möjlighet att snabbt förbättra sin likviditet genom att sälja fakturor till en faktoringspartner, som sedan betalar ut en del av fakturabeloppet omedelbart och tar på sig ansvar för att samla in betalningarna från kunderna.
 • Minskat kreditrisk: Genom att överföra risken för obetalda fakturor till factoringspartnern minskar företaget risken för att drabbas av förluster på grund av kundens betalningsproblem eller konkurs.
 • Fokus på kärnverksamhet: Eftersom factoringspartnern tar hand om fakturering och kundhantering kan företaget fokusera på att driva sin kärnverksamhet utan att behöva ägna tid och resurser åt administration.
 • Förbättrat kassaflöde: Genom att minska tiden det tar att få betalt för fakturor kan factoring hjälpa till att förbättra företagets kassaflöde och därmed stärka dess finansiella ställning.
 • Potentiell tillgång till nya finansieringsmöjligheter: Eftersom factoring baseras på fakturor och inte på företagets kreditvärdighet kan det ibland ge företag tillgång till finansiering som annars inte skulle vara tillgänglig.